Ett företag med stor erfarenhet

Vi har nu haft våra eldrivna cyklar på marknaden under snart 7 år och har under den tiden utvecklat relationerna med våra leverantörer i Kina. Produkterna håller hög kvalitet vilket bekräftas av att vi inte har haft några reklamationer under alla år, som inte kan uteslutas bero på handhavandefel.

Vi går nu vidare med att lansera uppgraderade kvalitetscyklar med den modernaste teknik som finns på marknaden.


Vår affärsidé är att:

Möta behoven av eldrivna cyklar med produkter av högsta kvalitet.


Kort om oss

Inom företaget finns en stor samlad erfarenhet av import och handel med varor från Asien, och även av avancerad produktion.

Vår produktutveckling har många års erfarenhet från industriell produktutveckling och arbetar med leverantörer från hela världen. Vi är en del av Sandev AB.

De vi samarbetar med är de bästa och mest innovativa producenterna av egenutvecklade produkter i Asien. För att kunna erbjuda nya intressanta produkter kopierar vi inte vad som finns i västvärlden, utan anlitar leverantörer som leder utvecklingen på sina produktområden.

Det är viktigt att våra kunder får snabba och säkra leveranser och därför har vi speditionspartners som har stor erfarenhet av transporter från andra länder. På hemmaplan använder vi oss av de duktiga speditörer vi har i Sverige. Det ger oss och våra kunder trygghet. Ofta vill våra kunder provköra våra cyklar och då levererar vi direkt från vårt lager.


Vision

Vi har visionen att varje år lansera ett attraktivt och långsiktigt lönsamt produktkoncept där vi leder utvecklingen baserat på gediget kunnande hos kvalificerade leverantörer.


Principer

  • Att respektera våra kunder och alltid göra vårt bästa för att motsvara deras förväntningar

  • Att arbeta med miljömässigt långsiktigt hållbara produkter

  • Att arbeta med produkter som är uppenbart lönsamma för våra slutkunder

  • Att ha kul medan vi arbetar hårt för att utveckla företaget och våra medarbetare

  • Att vi alla tar individuellt ansvar för företagets framgång och strävar efter att förbättra vårt erbjudande


Att handla med Kina

Hur hittar man rätt leverantörer i det enorma Kina? Där finns professionella leverantörer med gediget kunnande. Men där finns också oerfarna och okunniga producenter som helt enkelt inte klarar att leva upp till kraven som ställs.

Det går att pruta nästan hur mycket som helst i Kina. Vi har valt att inte göra det.

Vi anser att det är mycket viktigt att försöka förstå och ta hänsyn till kulturella skillnader. Kinesisk affärskultur bygger i hög grad på personligt förtroende. Det är svårare att sätta allt på pränt i skrivna avtal på ett sätt som fungerar i praktiken. En annan skillnad är att en kines tycker det är oartigt och ett tillkortakommande att säga nej till en begäran om exempelvis ett lägre pris på en vara. Då kan det hända att de försöker möta önskemålet men samtidigt sänker sin egen kostnad genom att förändra något i produkten. Det leder ofta till sämre kvalitet, ibland utan att man som köpare är medveten om detta.

Vi har undvikit att pressa priset på våra produkter. Istället har vi valt att få tillgång till den senaste tekniken och den bästa kvaliteten. Detta har till exempel lett till att vi har extra kraftfulla motorer på våra eldrivna cyklar och att vi har den senaste tekniken i styrsystemet. Det viktigaste är enligt vår mening att hitta företag som tydligt visar att de har målsättningen att hålla hög kvalitetsnivå, och att värna om samarbetet med dem. Vi har genom detta sätt att agera kunnat utveckla elcyklar som vi anser är de bästa på marknaden.

Kjell Sandström, VD